«På tvers» sikrer tidlig innsats overfor barn,
unge og familier med behov for tverrfaglig samhandling