Hva ser vi – Signaler hos barn og unge

Barn og unges uttrykk for utrygghet eller tegn på at de lever i en vanskelig omsorgssituasjon skal alltid tas på alvor. Hvordan barn og unge kommuniserer at de har det vanskelig vil variere. En sjekkliste over barn og unges signaler vil derfor aldri være helt utfyllende. Signalene må også sees i forhold til barnets alder og situasjon for øvrig.

Din uro bør bli større jo flere tegn du ser og jo oftere de opptrer. Også i familier der det ikke er omsorgssvikt kan mange av tegnene og signalene opptre. Det er derfor viktig at du ikke trekker konklusjoner du ikke har grunnlag for. Det er viktig å være oppmerksom på at noen barn som lever i familier med psykisk vansker, vold eller rus, ofte kompenserer for manglende omsorg ved å være overdrevent ansvarlige og tilpasningsdyktige. Det er derfor ikke alle barn som viser tydelige symptomer.

Tilbakemeldinger fra barn som har opplevd omsorgssvikt er at det viktigste var at noen så, og viste at de brydde seg.

 

Signaler hos 0-2 åringer

 • Anspent, passiv eller tilbaketrukket
 • Vanskelig for å regulere søvn, mat, oppmerksomhet og stimulasjon
 • Utforsker omverden uten å søke støtte og anerkjennelse fra voksne
 • Klynker mye
 • Vanskelig å trøste, skriketokter, panikkanfall
 • Gir uttrykk for utrygghet
 • Hodedunking
 • Vansker i overgangssituasjoner over tid
 • Hyppig bleieutslett, leveres stadig med våte bleier

Signaler hos de små barna

 • Kan være urolig og anspent i kroppen og vanskelig å trøste
 • Virker passiv – tilbaketrukket
 • Viser lite glede og initiativ ift. voksenkontakt – kan være vanskelig å oppnå kontakt med
 • Redd for å utforske omgivelsene
 • Utforsker omgivelsene uten å se på, søke støtte eller anerkjennelse fra voksne
 • Er utrygg og kan være klengete og oppmerksomhetssøkende
 • Viser uvanlige reaksjoner på atskillelse og gjenforening med omsorgsperson
 • Sover lite og urolig eller unormalt mye
 • Har lite lyder og forsinket språk
 • Er unormalt sent motorisk utviklet har en klosset grov- eller finmotorikk
 • Hyppige eller mange blåmerker og andre hudskader

Signaler hos de større barna

 • Virker redd eller skremt
 • Voldsomt og brått sinne
 • Fungerer dårlig sammen med andre barn
 • Greier ikke å få eller holde på venner
 • Er stadig i konflikter med andre
 • Klenger seg tett inn på eller holder stor avstand til voksne
 • Overdrevent fortrolig eller kjærlig med ukjente voksne
 • Er veldig oppmerksom på alt voksne gjør og hvordan de føler
 • Overdrevent høflig og ansvarlig
 • Er ustelt, skitten, lukter vondt
 • Virker alltid trøtt, slapp, sulten
 • Klager stadig over vondt i magen, i kroppen etc
 • Vanskelig for å huske beskjeder, konsentrere seg om en aktivitet
 • Blir lett avsporet fra det han/hun holder på med, særlig om det er urolig rundt
 • Forandrer atferd over kort tid uten at det er noen åpenbar grunn
 • Forteller om berusede eller syke omsorgspersoner
 • Forteller om krangling i hjemmet
 • Har stadige blåmerker eller andre skader
 • Trekker seg inn i seg selv og er lite interessert i omgivelsene
 • Isolerer seg eller blir holdt utenfor av andre
 • Seksualisert atferd utenom ”normene”

Signaler hos ungdom

 • Trekker seg inn i seg selv og er lite interessert i omgivelsene
 • Isolerer seg eller blir holdt utenfor av andre
 • Greier ikke å få eller holde på venner
 • Er stadig i konflikter med andre
 • Forandrer atferd over kort tid uten noen åpenbar grunn
 • Virker alltid trøtt, slapp, sulten
 • Har stadige blåmerker eller andre skader
 • Selvskading og selvmordstanker
 • Klager stadig over vondt i magen, i kroppen
 • Virker redd eller skremt
 • Passiv – sover eller ser på TV mesteparten av døgnet
 • Unormalt forhold til mat; bare pirker, overspiser eller går alltid på do etter måltid
 • Mye fravær fra skolen
 • På fester hver helg – virker beruset

Signaler hos foreldre

 • Stiller sjelden opp på arrangementer for barna
 • Snakker ikke med andre foreldre eller personale i barnehage/skole
 • Familien har lite kontakt med andre
 • Virker beruset eller påvirket av tabletter – er sløve, snakker uklart
 • Sjuskete eller overdrevent sminket
 • Bruker solbriller selv når det ikke er sterk sol
 • Blir lett irriterte og har brå sinneutbrudd overfor familien
 • Skiftende stemningsleie – usikkerhet
 • Er oppgitte ift. barna – bruker svært varierende oppdragelsesmetoder
 • Kjefter og er straffende på barna
 • Tar lite initiativ til positiv oppmerksomhet eller skryt
 • Følelsesmessig svært opptatt av konflikter med ekspartner eller partner
 • Økonomisk uansvarlighet
 • Mye bråk og kjefting i hjemmet, – kanskje også åpen krangling og vold
 • Ofte på fest og ute på byen – truende atferd i selskapslivet
 • Lar ofte andre hente barnet eller har lite tid til barnet
 • Manglende tilsyn av barnet
 • Ekstremt selvopptatt
 • Urealistiske forventninger til barnets kompetanse og behov
 • Opptrer truende
 • Fysisk eller psyskisk sykdom eller belastning i familien
 • Problemer med å beskrive barnet

Tegn ved samspillet mellom foresatte og barnet/den unge

 • Konfliktfylt samspill
 • Foresatte er uoppmerksomme og mangler medfølelse
 • Barnet søker ikke trøst hos foreldrene hvor det ellers er naturlig
 • Barnet regaerer ikke på at foresatte går i fra det, eller hykler/klenger mer enn det som er vanlig, eller virker redd sine foresatte
 • Barnet eller foresatte fremstår avvisende eller er ikke interessert i hverandre
 • Nedsettende omtale av barnet
 • Problemer med å beskrive barnet
 • Foreldre som sykeliggjør barnet
 • Foresatte er uoppmerksomme og mangler medfølelse
 • Foresatte er mer opptatt av egne behov enn barnets
 • Mye irritasjon og sinne mot barnet
 • Barnet/den unge er ekstremt opptatt av foresatte
 • Urealistiske forventninger til barnets kompetanse og behov
 • Opptrer truende

Annet

 • Typisk tegn kan være at barnet endrer væremåte. For eksempel fra aktiv til passiv, fra selvhjulpen til å trenge mye hjelp, fra å være aktiv i lek til å ville stå sammen med en voksen
 • Barnet kan retardere, dvs. å få problemer med å mestre det som en egentlig kan. For eksempel fra å gå på potte til å trenge bleie, eller å kunne smøre brødskiva selv til å trenge hjelp
 • Problemer med vannlatning og avføring, dårlig tannhelse, klær og skotøy som ikke passer til årstidene eller aktiviteter, mangelfull matpakke